TIN TỨC THAM KHẢO

Mien hoc phi hoc trung cap cho nguoi tot nghiep THCS (trung cap dong do)

MIỄN HỌC PHÍ HỌC TRUNG CẤP cho người tốt nghiệp THCS (cấp 2)!

Người tốt nghiệp THCS (cấp 2) học Trung cấp được miễn 100% học phí! Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/08/2021 thì

Thông tư 02/2021/TT-BNV có những thay đổi gì liên quan đến công chức ngành Văn thư

Thông tư 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ sẽ có hiệu lực từ ngày 01/08/2021 tới đây! Trong Thông tư mới này ngoài các quy định

Top