Thời khóa biểu tuần từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018

Lịch học các lớp Trung cấp chính quy của các ngành Văn thư lưu trữ, Kế toán, Tin học, Nấu ăn, Thư viện thiết bị trường học, Luật, Tài chính ngân hàng và các khóa học chứng chỉ ngắn hạn, các lớp học theo yêu cầu.

1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng và học buổi tối

TKB Toi

2/ Thời khóa biểu các lớp học thứ 7 chủ nhật:

TKB T7CN

Trả lời

Top