Thời khóa biểu tuần từ ngày 25/12/2017 – 31/12/2017

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp chính quy của các ngành Văn thư lưu trữ, Kế toán, Tin học, Nấu ăn, Thư viện thiết bị trường học, Luật.

1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng và học buổi tối:

TKB Toi 1

 

2/ Thời khóa biểu các lớp học thứ 7 chủ nhật:

TKB T7CN 1

Trả lời

Top