Lịch học trung cấp từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018

Lịch học trung cấp từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018 của các lớp Trung cấp Kế toán, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học,  Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn, khoá học theo yêu cầu tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Lịch học trung cấp của các lớp học buổi sáng và

Lịch học tuần từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018

Lịch học tuần các lớp Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Thời khóa biểu các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Lịch học tuần các lớp học buổi sáng và học buổi tối.   2/ Lịch học tuần các lớp học cuối tuần (ngày thứ 7

Thời khóa biểu tuần từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018

Lịch học các lớp Trung cấp chính quy của các ngành Văn thư lưu trữ, Kế toán, Tin học, Nấu ăn, Thư viện thiết bị trường học, Luật, Tài chính ngân hàng và các khóa học chứng chỉ ngắn hạn, các lớp học theo yêu cầu. 1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng và học buổi tối 2/ Thời khóa biểu các lớp học thứ 7 chủ nhật:

Top