Đào tạo Chứng chỉ

Chứng chỉ nấu ăn mầm non

Lớp dạy Trung cấp Nấu ăn – chứng chỉ nấu ăn cho nhân viên cấp dưỡng trường học

Lớp dạy Trung cấp Nấu ăn cấp tốc 7 tháng - Chứng chỉ Nấu ăn nhanh 3 tháng cho nhân viên cấp dưỡng các trường

đào tạo chứng chỉ văn thư lưu trữ

Chứng chỉ Văn thư lưu trữ cấp tốc 1 tháng tại Hà Nội

Nơi dạy và cấp Chứng chỉ VĂN THƯ LƯU TRỮ nhanh - cấp tốc học buổi tối, hoặc thứ 7 CN – Điện thoại/ Zalo: 0988 912 205

Top