Lịch học các lớp từ ngày 05/02/2018 và thông báo nghỉ Tết

Lịch học các lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018.

Lưu ý: Tuần này chỉ có sinh viên các lớp học buổi ngày và buổi tối phải đi học, sinh viên các lớp học thứ 7 chủ nhật được nghỉ Tết nguyên đán theo quy định dưới đây.

Lịch nghỉ Tết nguyên đán: từ ngày 08/02/2018 đến ngày 25/02/2018, bắt đầu từ ngày 26/02/2018 (tức là 11 Tết âm lịch) sinh viên trở lại trường học tập bình thường

Lịch học các lớp tuần này cụ thể như sau:

1/ Lớp học buổi sáng và học buổi tối.

TKB Toi

2/ Lịch sử dụng các phòng thực hành:

TKB phong may

Trả lời

Top