Lịch học các lớp từ ngày 05/02/2018 và thông báo nghỉ Tết

Lịch học các lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ - Hành chính văn phòng, Trung cấp Công nghệ thông tin - Tin học, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học, ... từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018. Lưu ý: Tuần này chỉ có sinh viên các lớp học buổi ngày và buổi tối phải đi học, sinh viên các lớp học thứ 7 chủ nhật được nghỉ Tết nguyên đán theo quy định dưới đây. Lịch nghỉ Tết nguyên đán: từ ngày 08/02/2018 đến ngày 25/02/2018, bắt đầu từ ngày 26/02/2018

Top