Thời khóa biểu từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ, Kế toán, Tin học – CNTT, Thư viện – Thiết bị trường học, Nấu ăn, Luật,..

Lịch học các khóa học chứng chỉ Văn thư lưu trữ, chứng chỉ nấu ăn và các lớp học nấu ăn tại Hà Nội.

1/ Thời khóa biểu các lớp học sáng, hoặc tối

TKB Toi 1

2/ Thời khóa biểu các lớp học ngày thứ 7 chủ nhật

TKB T7CN 1

Trả lời

Top