Thời khóa biểu học tuần từ ngày 07/05/2018 đến ngày 13/05/2018

Thời khóa biểu học của các lớp Trung cấp Kế toán, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn, khoá học theo yêu cầu tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Thời khóa biểu học của các lớp học buổi sáng và học buổi tối.   2/ Thời khóa biểu

Lịch học các lớp từ ngày 05/02/2018 và thông báo nghỉ Tết

Lịch học các lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ - Hành chính văn phòng, Trung cấp Công nghệ thông tin - Tin học, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học, ... từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018. Lưu ý: Tuần này chỉ có sinh viên các lớp học buổi ngày và buổi tối phải đi học, sinh viên các lớp học thứ 7 chủ nhật được nghỉ Tết nguyên đán theo quy định dưới đây. Lịch nghỉ Tết nguyên đán: từ ngày 08/02/2018 đến ngày 25/02/2018, bắt đầu từ ngày 26/02/2018

Top