Lớp dạy Trung cấp Nấu ăn – chứng chỉ nấu ăn cho nhân viên cấp dưỡng trường học

Chứng chỉ nấu ăn mầm non

Lớp dạy Trung cấp Nấu ăn cấp tốc 7 tháng - Chứng chỉ Nấu ăn nhanh 3 tháng cho nhân viên cấp dưỡng các trường mầm non, Tiểu học – các đối tượng cần nhanh Bằng trung cấp – Chứng chỉ nấu ăn để xin việc, thi xét biên chế, viên chức  - Điện thoại/ Zalo: 0988 912 205. Trường dạy Trung cấp Nấu ăn ở Hà Nội mở các lớp học cấp tốc Trung cấp Nấu ăn mầm non - tiểu học, Chứng chỉ Nấu ăn mầm non - Tiểu học đào tạo nhân viên cấp dưỡng của các trường

Top