Thời khóa biểu các lớp tuần từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ - Hành chính văn phòng, Trung cấp Công nghệ thông tin - Tin học, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học, ... Lịch học của các lớp chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng và học buổi tối. 2/ Thời khóa biểu các lớp học cuối tuần (ngày thứ 7 chủ nhật). 3/ Lịch học của

Top