Thời khóa biểu từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

Lịch học và thời khóa biểu từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018, của các lớp và các hệ đào tạo ngành Kế toán, Văn thư lưu trữ, Luật, Công nghệ thông tin, Nấu ăn, Thư viện - Thiết bị trường học như sau: A/ Đối với hệ đào tạo Trung cấp các ngành: 1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng hoặc buổi tối. 2/ Thời khóa biểu các lớp học ngày thứ 7 chủ nhật. B/ Đối với hệ đào tạo sơ cấp và các lớp học theo yêu cầu (ngành Nấu ăn): ------------------- Chúc các thầy cô và các em sinh viên

Lịch học các lớp từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018

Lịch học các lớp từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018 của các ngành Trung cấp Kế toán, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học,  Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn, khoá học theo yêu cầu tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng và học buổi

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018 của các lớp Trung cấp Kế toán, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học,  Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn, khoá học theo yêu cầu tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng và học

Top