Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học

Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học

1./ Giới thiệu về Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học là ngành đào tạo trung cấp của Trường Trung cấp CN&QT Đông Đô chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên từ tháng 1/2014 theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu của đào tạo Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học  là đáp ứng nhu cầu bổ sung cán bộ thư viện, thiết bị trường học tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của Hà Nội và

Top