Lịch ôn thi TN đợt 1 và TKB các lớp từ ngày 26/03/2018

Lịch ôn thi TN đợt 1 năm 2018 và thời khóa biểu học của các lớp Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học của các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Lịch ôn thi TN đợt 1 năm 2018 của các lớp Trung

Top