Thông báo nghỉ lễ và TKB tuần từ ngày 27/08/2018 đến ngày 02/09/2018

Thông báo nghỉ lễ và Lịch học các lớp từ ngày 27/08/2018 đến ngày 02/09/2018 của các hệ Trung cấp Kế toán, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học,  Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn, khoá học theo yêu cầu tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Lịch học các lớp buổi sáng

Lịch ôn thi TN đợt 2 và TKB tuần từ 02/07/2018 đến ngày 08/07/2018

Lịch ôn thi TN đợt 2 năm 2018 và TKB các lớp Trung cấp Kế toán, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học,  Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … tuần từ ngày 02/07/2018 đến ngày 08/07/2018. Lịch học các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn, khoá học theo yêu cầu tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Lịch ôn thi TN đợt 2

Top