Lịch học tuần từ ngày 28/05/2018 đến ngày 03/06/2018

Lịch học tuần từ ngày 28/05/2018 đến ngày 03/06/2018 của các lớp Trung cấp Kế toán, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn, khoá học theo yêu cầu tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Lịch học tuần của các lớp học buổi sáng và học buổi

Top