Thời khóa biểu từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

Lịch học và thời khóa biểu từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018, của các lớp và các hệ đào tạo ngành Kế toán, Văn thư lưu trữ, Luật, Công nghệ thông tin, Nấu ăn, Thư viện - Thiết bị trường học như sau: A/ Đối với hệ đào tạo Trung cấp các ngành: 1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng hoặc buổi tối. 2/ Thời khóa biểu các lớp học ngày thứ 7 chủ nhật. B/ Đối với hệ đào tạo sơ cấp và các lớp học theo yêu cầu (ngành Nấu ăn): ------------------- Chúc các thầy cô và các em sinh viên

Top