Lịch học và TKB từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

Lịch học và TKB từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018, của các lớp và các hệ đào tạo ngành Kế toán, Văn thư lưu trữ, Luật, Công nghệ thông tin, Nấu ăn, Thư viện - Thiết bị trường học như sau: A/ Lịch học và TKB hệ Trung cấp các ngành: 1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng hoặc buổi tối.   2/ Thời khóa biểu các lớp học ngày thứ 7 chủ nhật.   B/ Lịch học và TKB hệ sơ cấp và các lớp học theo yêu cầu (ngành Nấu ăn):   ------------------- Chúc các thầy cô và các em sinh viên tuần mới

Thời khóa biểu từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

Thời khóa biểu từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018 của các lớp Trung cấp Kế toán, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học,  Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn, khoá học theo yêu cầu tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Thời khóa biểu của các lớp buổi sáng và buổi tối:   2/ Thời khóa

Lịch học tuần từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018

Lịch học tuần từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018 của các lớp Trung cấp Kế toán, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học,  Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn, khoá học theo yêu cầu tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng và học buổi tối.   2/ Thời

Top