Lịch học tuần từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018

Lịch học tuần các lớp Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Thời khóa biểu các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Lịch học tuần các lớp học buổi sáng và học buổi tối.   2/ Lịch học tuần các lớp học cuối tuần (ngày thứ 7

Thời khóa biểu tuần các lớp từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018

Thời khóa biểu tuần các lớp Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học của các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Thời khóa biểu tuần các lớp học buổi sáng và học buổi tối. 2/ Thời khóa biểu tuần các lớp học cuối tuần

Top