Thời khóa biểu học tuần từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018

Thời khóa biểu học của các lớp Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học của các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Thời khóa biểu học của các lớp buổi sáng và học buổi tối.   2/ Thời khóa biểu học của các lớp học

Thời khóa biểu tuần từ ngày 25/12/2017 – 31/12/2017

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp chính quy của các ngành Văn thư lưu trữ, Kế toán, Tin học, Nấu ăn, Thư viện thiết bị trường học, Luật. 1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng và học buổi tối:   2/ Thời khóa biểu các lớp học thứ 7 chủ nhật:

Top