TKB các lớp từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018

TKB các lớp từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018 ngành đào tạo Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn, khoá học theo yêu cầu tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ TKB các lớp học buổi sáng và học buổi tối. 2/ TKB các

Top