Thời khóa biểu tuần từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018

Thời khóa biểu tuần từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018 của các lớp Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn, khoá học theo yêu cầu tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Thời khóa biểu tuần của các lớp học buổi sáng và

Thời khóa biểu các lớp tuần từ ngày 30/04/2018 đến ngày 06/05/2018

Thời khóa biểu các lớp học Trung cấp Kế toán, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn, khoá học theo yêu cầu tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Thời khóa biểu tuần của các lớp học buổi sáng và học buổi tối.   2/ Thời khóa biểu các

Lịch thi tốt nghiệp đợt 1 và TKB từ ngày 02/04/2018 đến ngày 08/04/2018

LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2018: Ngày 07/04/2018: Sáng (từ 6h45') thi môn LT tổng hợp, Chiều (từ 13h00') thi môn TH chuyên ngành. Ngày 08/04/2018: Sáng (từ 7h00') thi môn Chính trị. Thời khóa biểu các lớp Trung cấp Kế toán, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học của các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường Trung cấp Công

Top