Lịch học – TKB tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018

Lịch học và thời khóa biểu các lớp Trung cấp Kế toán, Trung cấp Công nghệ thông tin - Tin học, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Văn thư lưu trữ - Hành chính văn phòng, Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học, ... Lịch học của các lớp chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng và học buổi tối. Lưu ý: các lớp học đại cương buổi sáng đã thi xong các môn

Thời khóa biểu từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ, Kế toán, Tin học - CNTT, Thư viện - Thiết bị trường học, Nấu ăn, Luật,.. Lịch học các khóa học chứng chỉ Văn thư lưu trữ, chứng chỉ nấu ăn và các lớp học nấu ăn tại Hà Nội. 1/ Thời khóa biểu các lớp học sáng, hoặc tối 2/ Thời khóa biểu các lớp học ngày thứ 7 chủ nhật

Thời khóa biểu tuần từ ngày 25/12/2017 – 31/12/2017

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp chính quy của các ngành Văn thư lưu trữ, Kế toán, Tin học, Nấu ăn, Thư viện thiết bị trường học, Luật. 1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng và học buổi tối:   2/ Thời khóa biểu các lớp học thứ 7 chủ nhật:

Top