Lịch học tuần từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018

Lịch học tuần các lớp Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Thời khóa biểu các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Lịch học tuần các lớp học buổi sáng và học buổi tối.   2/ Lịch học tuần các lớp học cuối tuần (ngày thứ 7

Thời khóa biểu các lớp tuần từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học của các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng và học buổi tối. 2/ Thời khóa biểu các lớp học cuối tuần (ngày thứ 7

Lịch học các lớp từ ngày 05/02/2018 và thông báo nghỉ Tết

Lịch học các lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ - Hành chính văn phòng, Trung cấp Công nghệ thông tin - Tin học, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học, ... từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018. Lưu ý: Tuần này chỉ có sinh viên các lớp học buổi ngày và buổi tối phải đi học, sinh viên các lớp học thứ 7 chủ nhật được nghỉ Tết nguyên đán theo quy định dưới đây. Lịch nghỉ Tết nguyên đán: từ ngày 08/02/2018 đến ngày 25/02/2018, bắt đầu từ ngày 26/02/2018

Top