Lịch thi tốt nghiệp đợt 1 và TKB từ ngày 02/04/2018 đến ngày 08/04/2018

LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2018: Ngày 07/04/2018: Sáng (từ 6h45') thi môn LT tổng hợp, Chiều (từ 13h00') thi môn TH chuyên ngành. Ngày 08/04/2018: Sáng (từ 7h00') thi môn Chính trị. Thời khóa biểu các lớp Trung cấp Kế toán, Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học của các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường Trung cấp Công

Lịch ôn thi TN đợt 1 và TKB các lớp từ ngày 26/03/2018

Lịch ôn thi TN đợt 1 năm 2018 và thời khóa biểu học của các lớp Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học của các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Lịch ôn thi TN đợt 1 năm 2018 của các lớp Trung

Thời khóa biểu học tuần từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018

Thời khóa biểu học của các lớp Trung cấp Nấu ăn, Trung cấp Công nghệ thông tin – Tin học, Trung cấp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Luật, Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học, … Lịch học của các lớp sơ cấp, chứng chỉ và các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô. Nội dung cụ thể như sau: 1/ Thời khóa biểu học của các lớp buổi sáng và học buổi tối.   2/ Thời khóa biểu học của các lớp học

Top