Thời khóa biểu tuần từ ngày 25/12/2017 – 31/12/2017

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp chính quy của các ngành Văn thư lưu trữ, Kế toán, Tin học, Nấu ăn, Thư viện thiết bị trường học, Luật. 1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng và học buổi tối:   2/ Thời khóa biểu các lớp học thứ 7 chủ nhật:

Thời khóa biểu tuần từ ngày 18/12/2017 – 24/12/2017

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp chính quy của các ngành Văn thư lưu trữ, Kế toán, Tin học, Nấu ăn, Thư viện thiết bị trường học, Luật. 1/ Thời khóa biểu các lớp học buổi sáng và học buổi tối   2/ Thời khóa biểu các lớp học thứ 7 chủ nhật:

Top